Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương

Năm 2020, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định đây là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn...
Petrolimex Hà Nội ra mắt chủ tịch và giám đốc mới

Petrolimex Hà Nội ra mắt chủ tịch và giám đốc mới

Petrolimex Hà Nội có Chủ tịch và Giám đốc mới

Petrolimex Hà Nội có Chủ tịch và Giám đốc mới

Công ty Xăng dầu khu vực I: Gắn sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn

Công ty Xăng dầu khu vực I: Gắn sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn

Mùi xăng dầu của bố

Mùi xăng dầu của bố

Petrolimex Hà Nội: Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp

Petrolimex Hà Nội: Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp