5 điều hối tiếc lớn nhất trong đời của các tỷ phú thế giới

5 điều hối tiếc lớn nhất trong đời của các tỷ phú thế giới

Mặc dù đạt được thành công, nhiều tỷ phú vẫn hối tiếc vì đã không theo đuổi những mục tiêu của mình sớm hơn.