Đưa môn học Ngoại giao đa phương vào giảng dạy trong thực tiễn

Đưa môn học Ngoại giao đa phương vào giảng dạy trong thực tiễn

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tổ chức Hội thảo...
Chú trọng đào tạo nhân lực ngoại giao đa phương trong bối cảnh mới

Chú trọng đào tạo nhân lực ngoại giao đa phương trong bối cảnh mới

Giãn cách xã hội chống dịch: Chính phủ quyết liệt, toàn dân đồng lòng

Giãn cách xã hội chống dịch: Chính phủ quyết liệt, toàn dân đồng lòng

Cách ly toàn xã hội: Chính phủ quyết liệt, toàn dân đồng lòng

Cách ly toàn xã hội: Chính phủ quyết liệt, toàn dân đồng lòng

Chống dịch Covid-19 ở Việt Nam: Chìa khóa là sự đồng lòng, chiến lược là 'tiết kiệm mà hiệu quả' nhờ công nghệ

Chống dịch Covid-19 ở Việt Nam: Chìa khóa là sự đồng lòng, chiến lược là 'tiết kiệm mà hiệu quả' nhờ công nghệ

Quốc tế đánh giá cao cách ứng phó của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Quốc tế đánh giá cao cách ứng phó của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Viện KAS, Đức: Việt Nam kiểm soát COVID-19 thành công nhờ hành động sớm và kiên quyết

Việt Nam kiểm soát dịch thành công nhờ hành động sớm và kiên quyết

Đối thoại biển: Tìm điểm chung và xây dựng lòng tin

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

ASEAN có vai trò gì trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông?

Đối thoại biển lần 5: Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Mở khóa giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Đề xuất không áp dụng biện pháp xử lý hành chính 'tiền đề'

Phân chia thẩm quyền giữa các cấp chính quyền cần rõ ràng, cụ thể hơn

Nghịch lý trong phân cấp, phân quyền

Đánh giá thực trạng phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương

Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, nâng cao vị thế đất nước

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc: Đối tác vì một nền hòa bình bền vững

Việt Nam tham gia HĐBA: Đối tác vì một nền hòa bình bền vững

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: Đối tác vì một nền hòa bình bền vững

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: đối tác vì nền hòa bình bền vững

Tham gia HĐBA, Việt Nam nâng cao quan hệ đối tác vì hòa bình bền vững

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: Đối tác vì một nền hòa bình bền vững

Bản sắc và vai trò trung tâm: Yếu tố cốt lõi của ASEAN

Hội thảo quốc tế Cộng đồng ASEAN: Bản sắc và vai trò trung tâm

Bản sắc và vai trò trung tâm ASEAN là yếu tố cốt lõi

Năng suất lao động chưa tăng trưởng tương xứng