Dân Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để nhập cư trái phép vào Mỹ

Dân Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để nhập cư trái phép vào Mỹ

Một số người Trung Quốc đã phải trốn trong máy giặt, tủ quần áo cũ để tìm cách vào Mỹ từ Mexico.
Trốn trong đồ nội thất để vào Mỹ, 11 người Trung Quốc bị bắt

Trốn trong đồ nội thất để vào Mỹ, 11 người Trung Quốc bị bắt

Phát hiện 11 người di cư Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để vào Mỹ

Phát hiện 11 người di cư Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để vào Mỹ

11 người Trung Quốc trốn trong máy giặt nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ

11 người Trung Quốc trốn trong máy giặt nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ

Người di cư Trung Quốc trốn trong máy giặt vượt biên vào Mỹ

Người di cư Trung Quốc trốn trong máy giặt vượt biên vào Mỹ

Người di cư Trung Quốc trốn trong máy giặt để vào Mỹ

Người di cư Trung Quốc trốn trong máy giặt để vào Mỹ

Mỹ: Phát hiện 11 người nhập cư Trung Quốc trốn trong máy giặt và tủ quần áo

Mỹ: Phát hiện 11 người nhập cư Trung Quốc trốn trong máy giặt và tủ quần áo

11 người Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để vào Mỹ

11 người Trung Quốc trốn trong máy giặt, tủ quần áo để vào Mỹ