PV GAS nhận Bằng khen của Bộ Công Thương cho đơn vị xuất sắc thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Cuộc thi 'Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương' năm 2020 vừa diễn ra Vòng Chung kết tại Hà...
PV GAS được tuyên dương 'Tuổi trẻ sáng tạo'

PV GAS được tuyên dương 'Tuổi trẻ sáng tạo'

PV GAS vào chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công thương 2020

PV GAS vào chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công thương 2020

PINACO xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi 'Nhóm cải tiến năng suất chất lượng' ngành Công Thương

PINACO xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi 'Nhóm cải tiến năng suất chất lượng' ngành Công Thương

Chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng 2020

Chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng 2020

Trực tiếp từ Cuộc thi 'Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020': Sau 7 tháng vận hành đã thu hồi vốn đầu tư cho giải pháp đầu tiên trên thế giới

Trực tiếp từ Cuộc thi 'Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020': Sau 7 tháng vận hành đã thu hồi vốn đầu tư cho giải pháp đầu tiên trên thế giới

12 đội vào chung kết cuộc thi nhóm cải tiến năng suất chất lượng

12 đội vào chung kết cuộc thi nhóm cải tiến năng suất chất lượng

PV GAS có 3 công trình 'sáng tạo' được tuyên dương

PV GAS có 3 công trình 'sáng tạo' được tuyên dương

PV GAS lọt chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020

PVGAS: Giải pháp cung ứng permeate gas gia tăng hàng chục tỷ đồng lợi nhuận, tối ưu hóa sử dụng năng lượng

PVGAS: Giải pháp cung ứng permeate gas gia tăng hàng chục tỷ đồng lợi nhuận, tối ưu hóa sử dụng năng lượng

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ

PV GAS có 3 công trình được tuyên dương 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc 2020

PV GAS có 3 công trình được tuyên dương 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc 2020

3 công trình của PV GAS được tuyên dương 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc năm 2020

3 công trình của PV GAS được tuyên dương 'Tuổi trẻ sáng tạo' toàn quốc năm 2020

Đại diện PV GAS lọt vào chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công thương năm 2020

Đại diện PV GAS lọt vào chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công thương năm 2020

PV GAS và BSR vào chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020

PV GAS và BSR vào chung kết cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020

Kỹ sư Nguyễn Trường Giang: Dấu ấn của tinh thần cầu tiến

Kỹ sư Nguyễn Trường Giang: Dấu ấn của tinh thần cầu tiến

Tiết kiệm năng lượng – lợi cho doanh nghiệp, tốt cho môi trường

Tiết kiệm năng lượng – lợi cho doanh nghiệp, tốt cho môi trường

Đạm Cà Mau: Làm lợi hơn 50 tỷ đồng/năm nhờ tiết kiệm năng lượng

Đạm Cà Mau: Làm lợi hơn 50 tỷ đồng/năm nhờ tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm năng lượng- lợi cho doanh nghiệp, tốt cho môi trường

Đạm Cà Mau sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đạm Cà Mau sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Những sáng kiến triệu USD ở PV GAS

Những sáng kiến triệu USD ở PV GAS

Dấu ấn phong trào lao động sáng tạo PV GAS

Dấu ấn phong trào lao động sáng tạo PV GAS