Choáng với quý bà chịu chơi tặng 'phi công' Audi mới cóng, cúp vàng nhân dịp sinh nhật

Choáng với quý bà chịu chơi tặng 'phi công' Audi mới cóng, cúp vàng nhân dịp sinh nhật

Bên trong quán bar trai đẹp chuyên phục vụ các quý bà

Bên trong quán bar trai đẹp chuyên phục vụ các quý bà

Các quý bà vung tiền cho trai bao trong hội kín ở Thượng Hải

Các quý bà vung tiền cho trai bao trong hội kín ở Thượng Hải

Bí mật hoạt động của câu lạc bộ trai bao triệu USD ở Thượng Hải, Trung Quốc

Choáng với độ chịu chi của các quý bà Thượng Hải cho 'trai đẹp'

Choáng với độ chịu chi của các quý bà Thượng Hải cho 'trai đẹp'

Bí mật bên trong 'Câu lạc bộ Ngựa trắng' dành cho quý bà

Bí mật bên trong 'Câu lạc bộ Ngựa trắng' dành cho quý bà

Bão mạng tại Trung Quốc sau cuộc đột kích vào câu lạc bộ quý bà

Đột kích CLB trai đẹp dành cho quý bà ở Thượng Hải: Chỉ trò chuyện, lương tháng hơn 270 triệu

Bên trong CLB 'trai gọi' triệu đô ở Thượng Hải

Trai đẹp CLB tư nhân 'ngộp' trong quà tặng của quý bà