Các quý bà vung tiền cho trai bao trong hội kín ở Thượng Hải

Các quý bà vung tiền cho trai bao trong hội kín ở Thượng Hải

Bí mật hoạt động của câu lạc bộ trai bao triệu USD ở Thượng Hải, Trung Quốc

Bí mật hoạt động của câu lạc bộ trai bao triệu USD ở Thượng Hải, Trung Quốc

Choáng với độ chịu chi của các quý bà Thượng Hải cho 'trai đẹp'

Choáng với độ chịu chi của các quý bà Thượng Hải cho 'trai đẹp'

Bí mật bên trong 'Câu lạc bộ Ngựa trắng' dành cho quý bà

Bí mật bên trong 'Câu lạc bộ Ngựa trắng' dành cho quý bà

Sửng sốt về quy mô 'động trai bao' triệu USD của các quý bà Trung Quốc

Sửng sốt về quy mô 'động trai bao' triệu USD của các quý bà Trung Quốc

Bão mạng tại Trung Quốc sau cuộc đột kích vào câu lạc bộ quý bà

Bão mạng tại Trung Quốc sau cuộc đột kích vào câu lạc bộ quý bà

Đột kích CLB trai đẹp dành cho quý bà ở Thượng Hải: Chỉ trò chuyện, lương tháng hơn 270 triệu

Đột kích CLB trai đẹp dành cho quý bà ở Thượng Hải: Chỉ trò chuyện, lương tháng hơn 270 triệu

Trung Quốc đóng cửa một câu lạc bộ trai bao xa xỉ ở Thượng Hải

Trung Quốc đóng cửa một câu lạc bộ trai bao xa xỉ ở Thượng Hải

Bên trong CLB 'trai gọi' triệu đô ở Thượng Hải

Bên trong CLB 'trai gọi' triệu đô ở Thượng Hải

Trai đẹp CLB tư nhân 'ngộp' trong quà tặng của quý bà

Trai đẹp CLB tư nhân 'ngộp' trong quà tặng của quý bà