Bạo lực leo thang tại Pakistan trong Tháng lễ Ramadan

Bạo lực leo thang tại Pakistan trong Tháng lễ Ramadan

Pakistan: Nhóm tấn công khách sạn bị tiêu diệt

Pakistan: Nhóm tấn công khách sạn bị tiêu diệt

Khách sạn tại Pakistan bị tiến công

Khách sạn tại Pakistan bị tiến công

Bạo lực leo thang tại Pakistan trong tháng lễ Ramadan

Bạo lực leo thang tại Pakistan trong tháng lễ Ramadan

Pakistan: Khách sạn 5 sao bất ngờ bị nã súng

Pakistan: Khách sạn 5 sao bất ngờ bị nã súng

Tiêu diệt toàn bộ các tay súng trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Tiêu diệt toàn bộ các tay súng trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Pakistan: Nhóm khủng bố tại khách sạn Pearl Continental bị tiêu diệt

Pakistan: Nhóm khủng bố tại khách sạn Pearl Continental bị tiêu diệt

Tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Tấn công khách sạn hạng sang ở Pakistan, nhóm tay súng bị tiêu diệt

Tấn công khách sạn hạng sang ở Pakistan, nhóm tay súng bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Toàn bộ nhóm tấn công bị tiêu diệt

Các tay súng tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan bị tiêu diệt

Các tay súng tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan bị tiêu diệt

Cập nhật thương vong trong vụ tấn công khách sạn 5 sao tại Pakistan

Cập nhật thương vong trong vụ tấn công khách sạn 5 sao tại Pakistan

Tấn công khách sạn hạng sang tại Pakistan, nhiều người bị thương

Tấn công khách sạn hạng sang tại Pakistan, nhiều người bị thương

Nhiều người bị thương trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Nhiều người bị thương trong vụ tấn công khách sạn 5 sao ở Pakistan

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Nhiều người bị thương

Vụ tấn công khách sạn tại Pakistan: Nhiều người bị thương

Nhiều tay súng tấn công khách sạn 5 sao tại Pakistan

Nhiều tay súng tấn công khách sạn 5 sao tại Pakistan

Đấu súng tại khách sạn hạng sang Pearl Continental

Đấu súng tại khách sạn hạng sang Pearl Continental

Vụ tấn công ở Pakistan: Đấu súng tại khách sạn Pearl Continental

Vụ tấn công ở Pakistan: Đấu súng tại khách sạn Pearl Continental

Tấn công khách sạn tại Pakistan: Đấu súng tại khách sạn Pearl Continental

Tấn công khách sạn tại Pakistan: Đấu súng tại khách sạn Pearl Continental