Nông trại chọc trời có thể nuôi sống cả một thị trấn ở châu Phi

Nông trại chọc trời có thể nuôi sống cả một thị trấn ở châu Phi

Tòa nhà chọc trời Mashambas – một nông trại thẳng đứng – không chỉ là thiết kế kiến trúc đột phá tuyệt đẹp...