Ronaldo tìm 3 người phụ nữ cứu đói từ nhỏ để trả ơn

Ronaldo tìm 3 người phụ nữ cứu đói từ nhỏ để trả ơn

Ronaldo rất muốn gặp để trả ơn cho 3 người phụ nữ đã từng cứu đói anh khi còn nhỏ.