Con nhện cổ đại 380 triệu năm khiến nhiều người phải chết khiếp

Con nhện cổ đại 380 triệu năm khiến nhiều người phải chết khiếp

Những con nhện có những chiếc đuôi dài cùng kích thước khủng khiến các nhiều người 'ngất lên ngất xuống'...