Khát vọng dang dở của người đồng sáng lập Microsoft

Khát vọng dang dở của người đồng sáng lập Microsoft

Cha đẻ Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Cha đẻ Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Paul Allen - Cha đẻ, đồng sáng lập Microsoft mất vì ung thư

Paul Allen - Cha đẻ, đồng sáng lập Microsoft mất vì ung thư

Nhà đồng sáng lập Microsoft qua đời vì ung thư

Nhà đồng sáng lập Microsoft qua đời vì ung thư

Đồng sáng lập Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Đồng sáng lập Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Paul Allen - 'Người đồng hành' của Bill Gate qua đời vì ung thư

Paul Allen - 'Người đồng hành' của Bill Gate qua đời vì ung thư

Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul G. Allen qua đời ở tuổi 65

Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul G. Allen qua đời ở tuổi 65

Cha đẻ Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Cha đẻ Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Cha đẻ Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Cha đẻ Microsoft Paul Allen qua đời vì ung thư

Dùng AI để giải cứu loài voi đang tuyệt chủng

Dùng AI để giải cứu loài voi đang tuyệt chủng

10 máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới

10 máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới

10 máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới

10 máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới