Voi khuyết tật thích thú nghe đàn dương cầm

Clip: Voi khuyết tật thích thú nghe đàn dương cầm

Vợ giấu xác chồng vào tủ lạnh vì sợ bác sĩ lấy não

Vợ giấu xác chồng vào tủ lạnh vì sợ bác sĩ lấy não

Voi thưởng thức âm nhạc

Voi thưởng thức âm nhạc

Những con voi 'đau khổ' được xoa dịu tâm hồn bằng... nhạc cổ điển

Những con voi 'đau khổ' được xoa dịu tâm hồn bằng... nhạc cổ điển

Thái Lan: Xoa dịu tâm hồn những con voi 'đau khổ' bằng nhạc cổ điển

Thái Lan: Xoa dịu tâm hồn những con voi 'đau khổ' bằng nhạc cổ điển

Xoa dịu tâm hồn những con voi 'đau khổ' bằng nhạc cổ điển

Chơi đàn cho voi

An ủi… những chú voi mù và tàn tật bằng tiếng đàn dương cầm