Phát hiện tàu bom Iran phục sẵn tàu chiến Anh trên biển

Phát hiện tàu bom Iran phục sẵn tàu chiến Anh trên biển

Một tàu chở bom không người lái của Iran bị phát hiện phục sẵn tàu khu trục Anh tại biển Đỏ.