JupViec chính thức nhận khoản đầu tư chiến lược hàng triệu USD

JupViec chính thức nhận khoản đầu tư chiến lược hàng triệu USD

Startup được gọi là 'Uber của người giúp việc' của Việt Nam gọi vốn thành công

Startup được gọi là 'Uber của người giúp việc' của Việt Nam gọi vốn thành công

STI trở thành cổ đông lớn nhất tại JupViec

STI trở thành cổ đông lớn nhất tại JupViec

Topica đầu tư 3,5 triệu USD vào nền tảng tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em Kidtopi

Topica đầu tư 3,5 triệu USD vào nền tảng tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em Kidtopi

Tổ hợp giáo dục Topica nhận được đầu tư 50 triệu USD từ Singapore

Tổ hợp giáo dục Topica nhận được đầu tư 50 triệu USD từ Singapore

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Công ty giáo dục trực tuyến Topica 'hút' thêm nhà đầu tư lớn

Singapore đầu tư 50 triệu USD vào công ty giáo dục trực tuyến Việt Nam