Nhóm vũ công Việt đăng quang tại cuộc thi nhảy Đông Nam Á Super 24

Nhóm vũ công Việt đăng quang tại cuộc thi nhảy Đông Nam Á Super 24

Với mang thông điệp 'Sống là chính mình', nhóm nhảy Lyricist của Việt Nam đã vượt qua 14 nhóm nhảy xuất sắc...