Những lý do rợn người khiến cô dâu Ấn Độ bị thiêu sống

Những lý do rợn người khiến cô dâu Ấn Độ bị thiêu sống

Sống trong thế kỷ XXI, nhiều cô dâu tại Ấn vẫn bị tước đoạt mạng sống vì làn da tối màu hoặc thiếu của hồi...