Soi tài chính Parkson trước khi bán TD Plaza 10 triệu đôla

Soi tài chính Parkson trước khi bán TD Plaza 10 triệu đôla

Sau nhiều năm làm ăn thua lỗ, Parkson Retail Asia đã liên tục phải đóng cửa các TTTM ở Việt Nam. Parkson...
Parkson bán trung tâm thương mại ở Hải Phòng với giá bao nhiêu?

Parkson bán trung tâm thương mại ở Hải Phòng với giá bao nhiêu?

Parkson bán trung tâm thương mại Parkson TD Plaza ở Hải Phòng giá 10 triệu USD

Parkson bán trung tâm thương mại Parkson TD Plaza ở Hải Phòng giá 10 triệu USD

Parkson bán trung tâm thương mại Parkson TD Plaza ở Hải Phòng giá 10 triệu USD

Parkson bán trung tâm thương mại Parkson TD Plaza ở Hải Phòng giá 10 triệu USD

Parkson bán trung tâm thương mại ở Hải Phòng

Parkson bán trung tâm thương mại ở Hải Phòng

Xu hướng mới của bán lẻ hiện đại

Xu hướng mới của bán lẻ hiện đại

Trung tâm thương mại dần teo tóp