Parkson còn lại gì sau khi phải đóng cửa trung tâm thương mại thứ 5 vì thua lỗ?

Parkson còn lại gì sau khi phải đóng cửa trung tâm thương mại thứ 5 vì thua lỗ?

Tọa lạc tại 'đất vàng', vì sao Parkson không 'phất' nổi tại Việt Nam?

Tọa lạc tại 'đất vàng', vì sao Parkson không 'phất' nổi tại Việt Nam?

Parkson còn lại gì ở Sài Gòn nếu đóng cửa trung tâm tại Cantavil?

Parkson còn lại gì ở Sài Gòn nếu đóng cửa trung tâm tại Cantavil?

Parkson lỗ 7 quý liên tiếp tại Việt Nam

Parkson lỗ 7 quý liên tiếp tại Việt Nam

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Vì sao Parkson phải đóng cửa thêm một trung tâm thương mại ở TP.HCM?

Shiseido VN công bố các cửa hàng và đại lý chính thức

Shiseido VN công bố các cửa hàng và đại lý chính thức