Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Một số hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại busan, Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại busan, Hàn Quốc

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Park Soo Kwan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Park Soo Kwan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan– Gyeongnam, Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan– Gyeongnam, Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác giữa Busan với các địa phương Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác giữa Busan với các địa phương Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Kyeongnam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Kyeongnam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan

Kết nối - Hợp tác - Cùng phát triển

Kết nối - Hợp tác - Cùng phát triển

Ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc

Ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc

Ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc

Ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc