Khai mạc lễ hội phim Việt Nam – Hàn Quốc

Khai mạc lễ hội phim Việt Nam – Hàn Quốc

Chương trình biểu diễn múa Việt-Hàn: 'Đêm song vũ - Từ cổ điển đến đương đại'

Chương trình biểu diễn múa Việt-Hàn: 'Đêm song vũ - Từ cổ điển đến đương đại'

Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018 tại Hà Nội

Lễ hội phim Việt Nam - Hàn Quốc năm 2018 tại Hà Nội

'Miền cổ tích' và cuộc chơi mới với sơn mài của họa sỹ Việt

'Miền cổ tích' và cuộc chơi mới với sơn mài của họa sỹ Việt

Lạc vào miền cổ tích cùng Nguyễn Quốc Huy

Lạc vào miền cổ tích cùng Nguyễn Quốc Huy

Lạc vào 'Miền cổ tích'

Lạc vào 'Miền cổ tích'

Lạc vào 'miền cổ tích' trong tranh sơn mài hiện đại

Lạc vào 'miền cổ tích' trong tranh sơn mài hiện đại

Lạc vào 'Miền cổ tích' đầy mộng mị của Nguyễn Quốc Huy

Lạc vào 'Miền cổ tích' đầy mộng mị của Nguyễn Quốc Huy

'Miền cổ tích' và cuộc chơi sơn mài của Nguyễn Quốc Huy

'Miền cổ tích' và cuộc chơi sơn mài của Nguyễn Quốc Huy

Cổ tích trong tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

Cổ tích trong tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

Triển lãm 'Miền cổ tích' của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

Triển lãm 'Miền cổ tích' của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

Ngỡ ngàng với miền cổ tích của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

Ngỡ ngàng với miền cổ tích của họa sĩ Nguyễn Quốc Huy

Hai ngày trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Hai ngày trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An

Trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An