Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính: Có hiệu quả nhưng còn nhiều tồn tại

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính: Có hiệu quả nhưng còn nhiều tồn tại

Hội nghị cải cách hành chính ngành tài chính: Hiện đại hóa vẫn là điểm yếu

Hội nghị cải cách hành chính ngành tài chính: Hiện đại hóa vẫn là điểm yếu

Bộ VHTT&DL cần khẩn trương ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử

Bộ VHTT&DL cần khẩn trương ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử

Lấy người dân làm trung tâm

Lấy người dân làm trung tâm

'Giải mã' đúng để kết quả lâu bền

Bộ Tư pháp tăng 2 bậc Chỉ số Par Index 2017

Bộ Tư pháp tăng 2 bậc Chỉ số Par Index 2017

Vì sự hài lòng của người bệnh

Công chức chưa 'chừa' sách nhiễu dân

Công chức chưa 'chừa' sách nhiễu dân

Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Par Index 2017: Bộ Tài chính đạt điểm cao ở điều tra xã hội học

Par Index 2017: Bộ Tài chính đạt điểm cao ở điều tra xã hội học