Liên hoan hữu nghị là biểu hiện sinh động của tình nhân dân Việt - Ấn trong thời bình

Liên hoan hữu nghị là biểu hiện sinh động của tình nhân dân Việt - Ấn trong thời bình

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Romesh Chandra: Người bạn vĩ đại của Việt Nam và phong trào hòa bình thế giới

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Romesh Chandra: Người bạn vĩ đại của Việt Nam và phong trào hòa bình thế giới

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Romesh Chandra – người bạn lớn của Việt Nam

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Romesh Chandra – người bạn lớn của Việt Nam

Tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam – Ấn Độ

Tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam – Ấn Độ

Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2019

Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2019

Việt Nam - Ấn Độ: 'Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển'

Việt Nam - Ấn Độ: 'Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển'

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, năm 2019

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, năm 2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Ấn Độ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Ấn Độ