Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Ứng viên Thủ tướng Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Ứng viên Thủ tướng Pakistan bị ám sát hụt trước thềm tổng tuyển cử

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan vừa thoát chết trong gang tấc

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan vừa thoát chết trong gang tấc

Bộ trưởng nội vụ Pakistan bị ám sát

Bộ trưởng nội vụ Pakistan bị ám sát

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong vụ mưu sát

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong vụ mưu sát

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan bị ám sát hụt

Pakistan nêu quyết tâm xóa mọi dấu vết khủng bố tại nước này

Pakistan nêu quyết tâm xóa mọi dấu vết khủng bố tại nước này