Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi thư khen BĐBP Hà Tĩnh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi thư khen BĐBP Hà Tĩnh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen BĐBP Hà Tĩnh phá vụ án 62 ngàn viên ma túy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen BĐBP Hà Tĩnh phá vụ án 62 ngàn viên ma túy

Hà Tĩnh: Thu giữ 62.000 viên ma túy tổng hợp vận chuyển từ Lào qua Việt Nam tiêu thụ

Hà Tĩnh: Thu giữ 62.000 viên ma túy tổng hợp vận chuyển từ Lào qua Việt Nam tiêu thụ

Bắt vụ vận chuyển 62.000 viên ma túy tổng hợp

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy

Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép 62.000 viên ma túy ở Hà Tĩnh

Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép 62.000 viên ma túy ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 62 ngàn viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép 62.000 viên ma túy

Phá đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Triệt phá đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Phá đường dây sắp đưa 62.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

62.000 viên ma túy bị chặn bắt trên đường vận chuyển xuyên quốc gia

Chặn đứng đường dây vận chuyển 62.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Biên phòng Hà Tĩnh phá đường dây vận chuyển 62 nghìn viên ma túy từ Lào về Việt Nam