Nhìn lại chiến công bắt toán biệt kích Mỹ - Tưởng năm 1963

Nhìn lại chiến công bắt toán biệt kích Mỹ - Tưởng năm 1963

Đó là cuộc truy lùng toán biệt kích Mỹ - Tưởng năm 1963 của Công an nhân dân vũ trang tỉnh Hải Ninh, khi đó...