PVOIL bổ nhiệm Lãnh đạo Ban Kỹ thuật Công nghệ Dầu khí và Ban An toàn Chất lượng

PVOIL bổ nhiệm Lãnh đạo Ban Kỹ thuật Công nghệ Dầu khí và Ban An toàn Chất lượng

Ngày 23/10/2020, tại trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Cán...
Doanh nghiệp đầu mối khẳng định 'đủ xăng'

Doanh nghiệp đầu mối khẳng định 'đủ xăng'

Petrolimex, PVOIL vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ khách hàng

Petrolimex, PVOIL vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ khách hàng

Petrolimex và PVOIL vẫn bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu phục vụ khách hàng

Petrolimex và PVOIL vẫn bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu phục vụ khách hàng

Petrolimex và PVOIL đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ khách hàng

Petrolimex và PVOIL đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu phục vụ khách hàng

PVOIL nỗ lực để khẳng định vị thế

PVOIL nỗ lực để khẳng định vị thế

Quản lý chất lượng xăng dầu để bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng

Quản lý chất lượng xăng dầu để bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng

PVOIL luôn kinh doanh bằng 'cái tâm'

PVOIL luôn kinh doanh bằng 'cái tâm'

PVOIL: 'Xăng dầu thật, lít thật'

PVOIL: 'Xăng dầu thật, lít thật'

PVOIL kiểm soát chất lượng xăng dầu như thế nào?

PVOIL kiểm soát chất lượng xăng dầu như thế nào?

PVOIL và Tập đoàn Mai Linh ký thỏa thuận khung về sử dụng dịch vụ của nhau

PVOIL và Tập đoàn Mai Linh ký thỏa thuận khung về sử dụng dịch vụ của nhau

PVOIL công bố quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

PVOIL công bố quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

PVOIL gặp mặt cổ đông và nhà đầu tư

PVOIL gặp mặt cổ đông và nhà đầu tư

PVOIL nỗ lực thực hiện các mục tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2019

PVOIL nỗ lực thực hiện các mục tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2019