Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 3.500 m

Ngày 19-5, núi lửa Sinabung tại tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia) đã phun cột tro bụi bốc lên cao tới 3.500m.
Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 3.500 mét

Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 3.500 mét

Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 3.500 m

Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 3.500 m

Núi lửa Sinabung tiếp tục phun cột tro bụi cao 2.800m

Núi lửa Sinabung tiếp tục phun cột tro bụi cao 2.800 mét

Núi lửa Sinabung tiếp tục phun cột tro bụi cao 2.800 mét

Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 2.000m

Núi lửa Sinabung tại Indonesia phun cột tro bụi cao 2.000m

Núi lửa Sinabung tại Indonesia hoạt động mạnh

Núi lửa Sinabung tại Indonesia hoạt động mạnh

Hình ảnh đáng sợ khi núi lửa Sinabung Indonesia phun trào dữ dội

Hình ảnh đáng sợ khi núi lửa Sinabung Indonesia phun trào dữ dội