Lợi cả đôi đường với dịch vụ y tế chất lượng cao

Lợi cả đôi đường với dịch vụ y tế chất lượng cao

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, Bệnh viện Lê Lợi đã liên kết với các đơn vị để triển khai khám, chữa bệnh...