Về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng Dầu khí

Về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng Dầu khí

Dự án tỉ USD ở Venezuela: PVN nói về khoản phí 584 triệu USD

Dự án tỉ USD ở Venezuela: PVN nói về khoản phí 584 triệu USD

PVN lên tiếng về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng dầu khí

PVN lên tiếng về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng dầu khí

PVN lên tiếng về khoản 'hoa hồng' 584 triệu USD trong dự án dầu khí ở Venezuela

PVN lên tiếng về khoản 'hoa hồng' 584 triệu USD trong dự án dầu khí ở Venezuela

Giải mã việc PVN dự chi 584 triệu USD để mua hồ sơ thầu ở Venezuala

Giải mã việc PVN dự chi 584 triệu USD để mua hồ sơ thầu ở Venezuala

PVN lên tiếng về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng Dầu khí: Không thể làm khác được

PVN lên tiếng về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng Dầu khí: Không thể làm khác được

PVN giải thích về khoản 'hoa hồng' tại dự án tỉ đô ở Venezuela

PVN giải thích về khoản 'hoa hồng' tại dự án tỉ đô ở Venezuela

Không có chuyện Venezuela 'cắt xén, lại quả' cho PVN

Không có chuyện Venezuela 'cắt xén, lại quả' cho PVN

PVN nói về 'tiền hoa hồng' tại dự án Venezuela: 'Ai muốn hiểu xin chịu khó tra cứu'

PVN nói về 'tiền hoa hồng' tại dự án Venezuela: 'Ai muốn hiểu xin chịu khó tra cứu'

PVN nói gì về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng dầu khí?

PVN nói gì về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng dầu khí?

PVN nói gì về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng dầu khí ?

PVN nói gì về 'tiền hoa hồng' ở các hợp đồng dầu khí ?