Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận 148 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn 'An toàn về an ninh trật tự' năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận 148 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn 'An toàn về an ninh trật tự' năm 2020

Sáng 26-1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo...
Hàng ngàn giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ký cam kết không sử dụng pháo nổ

Hàng ngàn giáo viên, học sinh Hà Tĩnh ký cam kết không sử dụng pháo nổ

Đắk Nông thi hành kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm trong thi hành công vụ

Hiệp thương bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hiệp thương bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phòng PV05 (Công an tỉnh) trao tặng nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch

Phòng PV05 (Công an tỉnh) trao tặng nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch

Xây dựng nhiều mô hình giữ gìn an ninh trật tự

Hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm từ cơ sở

Hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm từ cơ sở

Ngày hội của toàn dân

Ngày hội của toàn dân

Hiệu quả từ đề tài xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự

Hiệu quả từ đề tài xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự

Sự thật về vụ Trưởng Công an xã bị 'gắp bằng giả' bỏ vào hồ sơ để hãm hại

Sự thật về vụ Trưởng Công an xã bị 'gắp bằng giả' bỏ vào hồ sơ để hãm hại