UBND tỉnh kiểm tra thực tế và xem xét giải quyết kiến nghị của PTSC Quảng Ngãi

UBND tỉnh kiểm tra thực tế và xem xét giải quyết kiến nghị của PTSC Quảng Ngãi

Sáng 9.4, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra thực tế năng lực hoạt động của các bến cảng Dung...
'Đoàn là nơi để thanh niên rèn luyện và giúp đỡ thanh niên trưởng thành'

'Đoàn là nơi để thanh niên rèn luyện và giúp đỡ thanh niên trưởng thành'

'Chỉ có khao khát và dại khờ, thanh niên mới có những trải nghiệm tuyệt vời'

'Chỉ có khao khát và dại khờ, thanh niên mới có những trải nghiệm tuyệt vời'

Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thăm, chúc Tết các doanh nghiệp

Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thăm, chúc Tết các doanh nghiệp

CĐ DKVN hỗ trợ người lao động Dầu khí chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

CĐ DKVN hỗ trợ người lao động Dầu khí chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

PTSC khen thưởng các điển hình xuất sắc trong Dự án Bảo dưỡng NLMD Dung Quất

PTSC khen thưởng các điển hình xuất sắc trong Dự án Bảo dưỡng NLMD Dung Quất

BSR khen thưởng các nhà thầu nước ngoài tại BDTT lần 4

BSR khen thưởng các nhà thầu nước ngoài tại BDTT lần 4

Doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ngãi: Đi đầu trong phát triển kinh tế

Doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ngãi: Đi đầu trong phát triển kinh tế

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Sau bảo dưỡng tổng thể lần 4, vận hành đạt 106% công suất thiết kế

Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Sau bảo dưỡng tổng thể lần 4, vận hành đạt 106% công suất thiết kế

Bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Về đích đúng hẹn

Bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Về đích đúng hẹn

Hành trình 51 ngày bảo dưỡng tổng thể

Hành trình 51 ngày bảo dưỡng tổng thể

NMLD Dung Quất hoàn thành 51 ngày bảo dưỡng tổng thể

NMLD Dung Quất hoàn thành 51 ngày bảo dưỡng tổng thể

NMLD Dung Quất: Hành trình 51 ngày bảo dưỡng tổng thể

NMLD Dung Quất: Hành trình 51 ngày bảo dưỡng tổng thể

PTSC Quảng Ngãi: 'Sau 3 năm, chúng tôi lại trưởng thành hơn'

PTSC Quảng Ngãi: 'Sau 3 năm, chúng tôi lại trưởng thành hơn'

BDTT lần 4 NMLD Dung Quất tuần thứ 6

BDTT lần 4 NMLD Dung Quất tuần thứ 6

BDTT lần 4 tuần thứ 3 - Gói thầu số 3

BDTT lần 4 tuần thứ 3 - Gói thầu số 3

BSR tiếp tục bàn giao các phân xưởng để BDTT lần 4

BSR tiếp tục bàn giao các phân xưởng để BDTT lần 4

Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng máy để bảo dưỡng

Lọc dầu Dung Quất chính thức dừng máy để bảo dưỡng tổng thể lần 4

Lọc dầu Dung Quất chính thức dừng máy để bảo dưỡng tổng thể lần 4

Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức dừng máy để bảo dưỡng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức dừng máy để bảo dưỡng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức dừng máy để bảo dưỡng tổng thể lần 4

Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức dừng máy để bảo dưỡng tổng thể lần 4

Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng máy để bảo dưỡng tổng thể lần 4

Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng máy để bảo dưỡng tổng thể lần 4

NMLD Dung Quất chính thức dừng máy để BDTT lần 4

NMLD Dung Quất chính thức dừng máy để BDTT lần 4

BSR sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR chuẩn bị bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất

BSR đã sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất

BSR đã sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất

BSR đã sẵn sàng cho đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR đã sẵn sàng cho đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR đã sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

BSR đã sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 hơn 700 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 hơn 700 tỷ đồng

BSR ký hợp đồng Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất

BSR ký hợp đồng Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất