Điểm thú vị về cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

Điểm thú vị về cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có chỉ số an toàn thông tin thấp

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có chỉ số an toàn thông tin thấp

Chung kết cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin 2017

Chung kết cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin 2017

ĐH CNTT TP.HCM giành giải Nhất Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

ĐH CNTT TP.HCM giành giải Nhất Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

ĐH CNTT TP.HCM giành giải Nhất Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

ĐH CNTT TP.HCM giành giải Nhất Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

Sinh viên đại học Công nghệ thông tin giành giải Nhất cuộc thi An toàn thông tin 2017

Sinh viên đại học Công nghệ thông tin giành giải Nhất cuộc thi An toàn thông tin 2017

Sinh viên Đại học CNTT TP.HCM giành ngôi Vô địch 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

Sinh viên Đại học CNTT TP.HCM giành ngôi Vô địch 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

Sinh viên Đại học CNTT TP.HCM giành ngôi Vô địch 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

Sinh viên Đại học CNTT TP.HCM giành ngôi Vô địch 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

10 đội vào thi Chung khảo 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

10 đội vào thi Chung khảo 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

Đã xác định được 10 đội xuất sắc nhất vào Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

Đã xác định được 10 đội xuất sắc nhất vào Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với ATTT 2017'

Đã tìm được 10 đội vào thi Chung khảo 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'

Đã tìm được 10 đội vào thi Chung khảo 'Sinh viên với An toàn thông tin 2017'