Chùa Phổ Môn trao 356 suất quà cho người dân và học sinh vùng rốn lũ

Chùa Phổ Môn trao 356 suất quà cho người dân và học sinh vùng rốn lũ

Mưa lớn khiến trường vùng cao Nghệ An bị ngập lần hai

Mưa lớn khiến trường vùng cao Nghệ An bị ngập lần hai

Thầy trò vật lộn trong bùn đất ngập sâu hàng mét trong nhiều ngày sau lũ quét

Thầy trò vật lộn trong bùn đất ngập sâu hàng mét trong nhiều ngày sau lũ quét

Thầy trò vật lộn trong bùn đất ngập sâu hàng mét trong nhiều ngày sau lũ quét

Thầy trò vật lộn trong bùn đất ngập sâu hàng mét trong nhiều ngày sau lũ quét

Thầy trò chạy lũ lúc nửa đêm

Thầy trò chạy lũ lúc nửa đêm

Tương Dương (Nghệ An): Nỗ lực khắc phục lũ quét

Tương Dương (Nghệ An): Nỗ lực khắc phục lũ quét

Nghệ An: Giáo viên, học sinh chạy lũ lúc nửa đêm

Nghệ An: Giáo viên, học sinh chạy lũ lúc nửa đêm

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ, thầy trò nháo nhào chạy lũ lúc nửa đêm

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ, thầy trò nháo nhào chạy lũ lúc nửa đêm