Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Ấn Độ vừa phóng vệ tinh quan sát Cartosat-3 vào quỹ đạo, đi kèm với 13 vệ tinh nhỏ hơn. Đây là một bước...
Ấn Độ hoạt động tích cực trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ

Ấn Độ hoạt động tích cực trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại

Nối tiếp thành công, Ấn Độ phóng vệ tinh quân sự theo dõi radar kẻ địch

Nối tiếp thành công, Ấn Độ phóng vệ tinh quân sự theo dõi radar kẻ địch

Thế giới lo ngại trước thử nghiệm bắn rụng vệ tinh của Ấn Độ

Thế giới lo ngại trước thử nghiệm bắn rụng vệ tinh của Ấn Độ

Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ chuẩn bị phóng 29 vệ tinh

Bị phạt gần 1 triệu USD vì phóng vệ tinh 'lậu'