Lỡ sờ bụng ôm eo, khán giả bị danh hài Chiến Thắng gọi bảo vệ đánh?

Lỡ sờ bụng ôm eo, khán giả bị danh hài Chiến Thắng gọi bảo vệ đánh?

Một tài khoản cá nhân chia sẻ, anh chụp ảnh cùng nghệ sĩ Chiến Thắng nhưng bị anh gọi bảo vệ vào đánh đến...