Hà Nội: Từ 'di sản' công nghiệp thành không gian sáng tạo

Hà Nội: Từ 'di sản' công nghiệp thành không gian sáng tạo

Di dời các cơ sở sản xuất, biến nhà máy cũ thành không gian công cộng, không gian sáng tạo được coi là nhu...
Nhà máy cũ và không gian văn hóa mới

Nhà máy cũ và không gian văn hóa mới

Lấy nơi gây ô nhiễm cho không gian công cộng

Lấy nơi gây ô nhiễm cho không gian công cộng

'Bài toán' chưa có lời giải?

'Bài toán' chưa có lời giải?

Vì sao chậm di dời nhà máy ra khỏi nội đô?

Vì sao chậm di dời nhà máy ra khỏi nội đô?

Hà Nội: Ngột ngạt cao ốc

Hà Nội: Ngột ngạt cao ốc

Cần sớm di dời các nhà máy, kho hóa chất nguy hại ra khỏi nội đô

Cần sớm di dời các nhà máy, kho hóa chất nguy hại ra khỏi nội đô

Tăng không gian xanh cho Hà Nội: Phải tính đến lợi ích lâu dài

Tăng không gian xanh cho Hà Nội: Phải tính đến lợi ích lâu dài

Quỹ đất sau khi di dời nhà máy khỏi nội đô: Cấp thiết quy hoạch không gian công cộng

Quỹ đất sau khi di dời nhà máy khỏi nội đô: Cấp thiết quy hoạch không gian công cộng

Nhiều khu đất nhà máy di dời biến thành chung cư, biệt thự

Nhiều khu đất nhà máy di dời biến thành chung cư, biệt thự

Nhà máy di dời, không gian công cộng của Hà Nội vẫn thiếu

Nhà máy di dời, không gian công cộng của Hà Nội vẫn thiếu

Sớm di dời nhà máy để tăng không gian xanh cho Thủ đô

Sớm di dời nhà máy để tăng không gian xanh cho Thủ đô

Di dời nhà máy cần ưu tiên cho không gian công cộng

Di dời nhà máy cần ưu tiên cho không gian công cộng

Di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư và cơ hội mở rộng không gian công cộng

Di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư và cơ hội mở rộng không gian công cộng

Di dời nhà máy, trả lại môi trường xanh cho Hà Nội: Mong mỏi của dân!

Di dời nhà máy, trả lại môi trường xanh cho Hà Nội: Mong mỏi của dân!

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Những 'phòng khách' đặc biệt từ không gian công cộng

Những 'phòng khách' đặc biệt từ không gian công cộng

Cảm xúc Hà Nội qua góc nhìn 'Dân ảnh 91-94'

Cảm xúc Hà Nội qua góc nhìn 'Dân ảnh 91-94'

Một Hà Nội đáng sống từ góc nhìn của những người trong cuộc

Một Hà Nội đáng sống từ góc nhìn của những người trong cuộc

Tình yêu của người dân Thủ đô qua Triển lãm ảnh 'Vì một Hà Nội đáng sống'

Tình yêu của người dân Thủ đô qua Triển lãm ảnh 'Vì một Hà Nội đáng sống'

Triển lãm ảnh 'Vì một Hà Nội đáng sống'

Triển lãm ảnh 'Vì một Hà Nội đáng sống'

Giải pháp nào cho vấn đề không gian công cộng ở các thành phố?

Giải pháp nào cho vấn đề không gian công cộng ở các thành phố?

Khắc họa những cảm xúc, không gian, cuộc sống làm nên một Hà Nội đáng sống

Khắc họa những cảm xúc, không gian, cuộc sống làm nên một Hà Nội đáng sống

'Vì một Hà Nội đáng sống'

'Vì một Hà Nội đáng sống'

Không gian công cộng Hà Nội đang chịu nhiều sức ép

Không gian công cộng Hà Nội đang chịu nhiều sức ép

Triển lãm ảnh 'Vì một Hà Nội đáng sống': Góc nhìn của người trong cuộc về Thủ đô

Triển lãm ảnh 'Vì một Hà Nội đáng sống': Góc nhìn của người trong cuộc về Thủ đô