Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa tại Việt Nam

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa tại Việt Nam

PP19 kết thúc điểm dừng chân tại Việt Nam

PP19 kết thúc điểm dừng chân tại Việt Nam

Đối tác Thái Bình Dương 2019 kết thúc điểm dừng chân tại Việt Nam

Đối tác Thái Bình Dương 2019 kết thúc điểm dừng chân tại Việt Nam

Chương trình PP19 hỗ trợ xây trường ứng phó với thiên tai

Chương trình PP19 hỗ trợ xây trường ứng phó với thiên tai

PP19 hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trường học tại Phú Yên

PP19 hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trường học tại Phú Yên

Kết thúc Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019

Kết thúc Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019

117 hoạt động tại Chương trình đối tác Thái Bình Dương

Hải quân Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm ứng phó với thiên tai

Hải quân Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm ứng phó với thiên tai

PP19 với nhiều hoạt động hỗ trợ y tế tại Phú Yên

PP19 với nhiều hoạt động hỗ trợ y tế tại Phú Yên

Bắt đầu Chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên

Bắt đầu Chương trình đối tác Thái Bình Dương tại Phú Yên

Phú Yên khởi động Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019

Phú Yên khởi động Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2019 tại Phú Yên

Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2019 tại Phú Yên

Nhiều nước hỗ trợ Việt Nam ứng phó thảm họa thiên nhiên

Nhiều nước hỗ trợ Việt Nam ứng phó thảm họa thiên nhiên

Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019 diễn ra tại Phú Yên

Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019 diễn ra tại Phú Yên

Khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019

Khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019