Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình minh bạch ngân sách

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình minh bạch ngân sách

Chỉ số POBI: Cải thiện tích cực

Chỉ số POBI: Cải thiện tích cực

Tỉnh nào đang công khai ngân sách đầy đủ nhất?

Tỉnh nào đang công khai ngân sách đầy đủ nhất?

Chi tiêu ngân sách chưa minh bạch

Chi tiêu ngân sách chưa minh bạch

Rất ít người dân biết việc quản lý ngân sách tại địa phương

Rất ít người dân biết việc quản lý ngân sách tại địa phương

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 có cải thiện rõ rệt

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2018 có cải thiện rõ rệt

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018: Nghịch lý các đầu tàu kinh tế

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018: Nghịch lý các đầu tàu kinh tế

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Mức độ công khai ngân sách tỉnh được cải thiện

Hội nghị - hội thảo

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Chỉ số công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018: Vĩnh Long đứng đầu

Chỉ số công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018: Vĩnh Long đứng đầu

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Nhiều thành phố lớn có chỉ số minh bạch ngân sách thấp

Nhiều thành phố lớn có chỉ số minh bạch ngân sách thấp

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Nghịch lý trong Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

Nghịch lý trong Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Nghịch lý trong POBI 2018: Thành phố trực thuộc trung ương 'lờ' công khai ngân sách

Nghịch lý trong POBI 2018: Thành phố trực thuộc trung ương 'lờ' công khai ngân sách

Hải Phòng xếp cuối bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Hải Phòng xếp cuối bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách