Việt Nam đạt minh bạch về ngân sách cấp quốc gia

Việt Nam đạt minh bạch về ngân sách cấp quốc gia

Kết quả khảo sát Công khai ngân sách cấp quốc gia OBI, MOBI và POBI năm 2019 đã cho thấy Việt Nam đạt được...
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

Bạc Liêu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa

Bạc Liêu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa

Tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công

Tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công

CÔNG KHAI, MINH BẠCH NGÂN SÁCH: Đã được cải thiện mạnh mẽ

CÔNG KHAI, MINH BẠCH NGÂN SÁCH: Đã được cải thiện mạnh mẽ

Người dân ít được tham gia vào quy trình ngân sách

Người dân ít được tham gia vào quy trình ngân sách

Những tỉnh nhận trợ cấp nhiều nhất lại minh bạch ngân sách kém nhất

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019: Dư địa cải cách còn rất lớn

Ngân sách các tỉnh đã minh bạch hơn nhưng cần tiếp tục cải thiện

Các tỉnh nhận trợ cấp nhiều nhất lại minh bạch ngân sách không tốt

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh: Hòa Bình vẫn 'đội sổ' sau nhiều năm ở top cuối

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019

Tăng cường công khai ngân sách tỉnh

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh: Có 24 tỉnh xếp nhóm A

TPHCM tăng 17,32 điểm về công khai ngân sách

Tăng 4 bậc, Quảng Nam đứng đầu Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2019

POBI 2019: Ngân sách tỉnh Hòa Bình bí mật nhất Việt Nam

Mức độ công khai ngân sách Nhà nước các tỉnh, thành phố cải thiện rõ rệt

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh trung bình đạt 66,55/100 điểm

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019

POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm, thuộc nhóm báo cáo ngân sách công dân tốt

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách

Hà Nội nằm trong nhóm công bố báo cáo ngân sách công dân tốt

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, tài sản nhà nước

20 Bộ, cơ quan Trung ương 'nói không' với công khai ngân sách

6 tỉnh đứng đầu 6 khu vực về công khai ngân sách

Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách

Mức độ công khai ngân sách đã được cải thiện

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình minh bạch ngân sách

Chỉ số POBI: Cải thiện tích cực

Tỉnh nào đang công khai ngân sách đầy đủ nhất?

Chi tiêu ngân sách chưa minh bạch

Rất ít người dân biết việc quản lý ngân sách tại địa phương

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018: Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018: Nghịch lý các đầu tàu kinh tế

Vĩnh Long dẫn đầu, Hải Phòng xếp cuối về chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2018

Hội nghị - hội thảo

Nhiều địa phương chưa quan tâm công khai ngân sách

Chỉ số công khai Ngân sách tỉnh (POBI) 2018: Vĩnh Long đứng đầu

Vĩnh Long đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách

Nhiều thành phố lớn có chỉ số minh bạch ngân sách thấp

Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2018 đã cải thiện hơn

Chỉ 35/63 tỉnh thành có công bố công khai tình hình thực hiện ngân sách

Công khai ngân sách tỉnh: Địa phương 'đầu tàu' xếp hạng thấp

Vĩnh Long đứng đầu công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2018

Hải Phòng đứng 'bét bảng' về công khai minh bạch ngân sách

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Hải Phòng xếp cuối bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách