Các PMU giao thông chạy đua giải ngân vốn đầu tư công

Các PMU giao thông chạy đua giải ngân vốn đầu tư công

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng hiện nay là 'thước đo' hoạt động...
PMU2 Bộ Giao thông Vận tải có tân Tổng Giám đốc

PMU2 Bộ Giao thông Vận tải có tân Tổng Giám đốc

Cuộc chạy đua 'tiêu tiền' của các PMU giao thông

Cuộc chạy đua 'tiêu tiền' của các PMU giao thông

PMU2 chuẩn bị đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 120 nghìn tỷ đồng

PMU2 chuẩn bị đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 120 nghìn tỷ đồng

PMU 2 hợp tác toàn diện với Báo Giao thông

PMU 2 hợp tác toàn diện với Báo Giao thông

Chốt thời gian hoàn thành báo cáo nghiên cứu dự án Vành đai 4 Hà Nội sau 9 năm chỉ 'nằm trên giấy'

Chốt thời gian hoàn thành báo cáo nghiên cứu dự án Vành đai 4 Hà Nội sau 9 năm chỉ 'nằm trên giấy'

Trình báo cáo nghiên cứu dự án vành đai 4 Hà Nội trong năm 2021

Trình báo cáo nghiên cứu dự án vành đai 4 Hà Nội trong năm 2021

Đảng bộ PMU2: Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ PMU2: Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Ông Lê Thắng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc PMU2

Ông Lê Thắng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc PMU2

Ông Lê Thắng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc PMU2

Ông Lê Thắng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc PMU2

Vết gợn tại Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Vết gợn tại Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Dự án BOT tuyến tránh TP. Thanh Hóa: Lời từ chối 'hạ gục' doanh nghiệp

Dự án BOT tuyến tránh TP. Thanh Hóa: Lời từ chối 'hạ gục' doanh nghiệp

'Lên dây cót' cho các PMU

'Lên dây cót' cho các PMU