Bến Tre xác định cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT cho đảm bảo an ninh mạng

Bến Tre xác định cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT cho đảm bảo an ninh mạng

Để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT, UBND tỉnh Bến Tre đã xác định cần dành ít nhất 10% ngân...
Dùng chữ ký số MobiCA, tiện đủ đường, an toàn giao dịch

Dùng chữ ký số MobiCA, tiện đủ đường, an toàn giao dịch

Dịch vụ chữ ký số MobiCA: Tiện lợi, tin cậy, an toàn bảo mật

Dịch vụ chữ ký số MobiCA: Tiện lợi, tin cậy, an toàn bảo mật

Hiểu rõ về thẻ căn cước công dân gắn chip

Hiểu rõ về thẻ căn cước công dân gắn chip

Thẻ căn cước công dân gắn chíp là gì?

Thẻ căn cước công dân gắn chíp là gì?

Triển khai ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử

Triển khai ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử

Bộ TT&TT hướng dẫn các CA cung cấp dịch vụ ký số từ xa

Mobile-ID dẫn lối nền kinh tế dịch vụ điện tử Estonia

Agribank đưa dịch vụ ngân hàng số tới mọi nhà