Sau khi có tân Chủ tịch, Petrolimex bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới

Sau khi có tân Chủ tịch, Petrolimex bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới

Lý lịch đáng nể của ông Phạm Văn Thanh – Tân Chủ tịch Petrolimex

Lý lịch đáng nể của ông Phạm Văn Thanh – Tân Chủ tịch Petrolimex

Petrolimex có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Petrolimex có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Nhân sự mới tại một loạt 'ông lớn' ngân hàng, xăng dầu...

Nhân sự mới tại một loạt 'ông lớn' ngân hàng, xăng dầu...

Ông Phạm Văn Thanh chính thức giữ ghế Chủ tịch Petrolimex

Ông Phạm Văn Thanh chính thức giữ ghế Chủ tịch Petrolimex

Petrolimex có Chủ tịch HĐQT mới

Petrolimex có Chủ tịch HĐQT mới

Ông Phạm Văn Thanh được bầu làm Chủ tịch mới của Petrolimex

Ông Phạm Văn Thanh được bầu làm Chủ tịch mới của Petrolimex

Đề xuất ông Phạm Văn Thanh tiếp quản ghế nóng Chủ tịch Petrolimex

Đề xuất ông Phạm Văn Thanh tiếp quản ghế nóng Chủ tịch Petrolimex