Tỉnh Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế

Tỉnh Tây Ninh sẽ giảm nhiều đầu mối và biên chế

Hiệu quả tăng, nhân sự giảm

Hiệu quả tăng, nhân sự giảm

Sức hút từ khu Đại học Nam Cao

Sức hút từ khu Đại học Nam Cao

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh: Cần sự hiệu quả, ổn định

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh: Cần sự hiệu quả, ổn định

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng: Vẫn có tình trạng sáp nhập một cách cơ học

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng: Vẫn có tình trạng sáp nhập một cách cơ học

Sơn La: Về Mộc Châu xem nông dân làm giàu

Sơn La: Về Mộc Châu xem nông dân làm giàu

Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Cận cảnh bữa ăn trưa của công nhân tại căng-tin Samsung Việt Nam

Cận cảnh bữa ăn trưa của công nhân tại căng-tin Samsung Việt Nam