Tham gia bảo hiểm y tế để khống chế lây nhiễm HIV/AIDS

Tham gia bảo hiểm y tế để khống chế lây nhiễm HIV/AIDS

Việt Nam là nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ thành công trong điều trị HIV

Việt Nam là nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ thành công trong điều trị HIV

Hải Phòng: Chính thức triển khai điều trị thuốc ARV thông qua BHYT

Hải Phòng: Chính thức triển khai điều trị thuốc ARV thông qua BHYT

115 nghìn bệnh nhân nhiễm HIV đã được nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

115 nghìn bệnh nhân nhiễm HIV đã được nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Những bệnh nhân HIV đầu tiên tại Việt Nam được chữa trị từ nguồn BHYT

Những bệnh nhân HIV đầu tiên tại Việt Nam được chữa trị từ nguồn BHYT

'Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế'

'Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế'

Việt Nam dẫn đầu tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV

Việt Nam dẫn đầu tỷ lệ bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV

188 cơ sở y tế trên toàn quốc điều trị ARV cho bệnh nhân HIV thông qua BHYT bắt đầu từ 8/3

188 cơ sở y tế trên toàn quốc điều trị ARV cho bệnh nhân HIV thông qua BHYT bắt đầu từ 8/3

Những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus từ bảo hiểm

Những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus từ bảo hiểm

115.000 người nhiễm HIV chính thức được nhận thuốc ARV do bảo hiểm y tế chi trả

115.000 người nhiễm HIV chính thức được nhận thuốc ARV do bảo hiểm y tế chi trả

Triển khai điều trị thuốc ARV từ nguồn BHYT tại 188 cơ sở điều trị HIV trên cả nước

Triển khai điều trị thuốc ARV từ nguồn BHYT tại 188 cơ sở điều trị HIV trên cả nước

Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Từ 8/3/2019, bệnh nhân HIV/AIDS chuyển sang nhận thuốc ARV từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế

Từ 8/3/2019, bệnh nhân HIV/AIDS chuyển sang nhận thuốc ARV từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế

115.000 người nhiễm HIV/AIDS chính thức được nhận thuốc ARV bằng BHYT

115.000 người nhiễm HIV/AIDS chính thức được nhận thuốc ARV bằng BHYT

Việt Nam đi đầu trong sử dụng BHYT hỗ trợ điều trị HIV

Việt Nam đi đầu trong sử dụng BHYT hỗ trợ điều trị HIV

Triển khai điều trị ARV thông qua bảo hiểm y tế: Đảm bảo cho việc điều trị liên tục và lâu dài

Triển khai điều trị ARV thông qua bảo hiểm y tế: Đảm bảo cho việc điều trị liên tục và lâu dài

Những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus từ nguồn bảo hiểm y tế

Những bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng thuốc kháng virus từ nguồn bảo hiểm y tế

Đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV

Đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV

Việt Nam khởi động chương trình quốc gia dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Việt Nam khởi động chương trình quốc gia dự phòng trước phơi nhiễm HIV