Sở Tư pháp Lai Châu: Còn tồn tại trong thực hiện pháp luật về thanh tra, PCTN

Thường xuyên kiểm tra, xác định khu vực trong vùng nguy hiểm khi có thiên tai

Thường xuyên kiểm tra, xác định khu vực trong vùng nguy hiểm khi có thiên tai

Ngành nông nghiệp triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ngành nông nghiệp triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Xứng đáng với Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Xứng đáng với Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng: 'Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp'

Thủ tướng: 'Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp'

Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập

Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập

Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN

Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN

Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân

Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân

Đang đối thoại trực tuyến 'Chống tham nhũng vặt- cần thái độ dứt khoát'

Đang đối thoại trực tuyến 'Chống tham nhũng vặt- cần thái độ dứt khoát'

Phòng chống 'Tham nhũng vặt': Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phòng chống 'Tham nhũng vặt': Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Khen thưởng 72 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án 1254

Khen thưởng 72 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án 1254

Đề xuất mở rộng giám định phục vụ công tác thanh tra

Đề xuất mở rộng giám định phục vụ công tác thanh tra

'Không thể có chuyện cán bộ cấp bé thì xử lý, cấp trên thì nương nhẹ'

'Không thể có chuyện cán bộ cấp bé thì xử lý, cấp trên thì nương nhẹ'

Ban hành kế hoạch đánh giá phòng, chống tham nhũng

Ban hành kế hoạch đánh giá phòng, chống tham nhũng

Ninh Bình: Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo

Ninh Bình: Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo

'Bản thân khu vực tư cũng có nhu cầu chống tham nhũng'

'Bản thân khu vực tư cũng có nhu cầu chống tham nhũng'

Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng

Công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng

Xuất bản cuốn sách 'Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng'

Xuất bản cuốn sách 'Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng'

Kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng: Khó nhưng phải làm tốt!

Kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng: Khó nhưng phải làm tốt!

Ban hành kế hoạch đánh giá phòng, chống tham nhũng

Ban hành kế hoạch đánh giá phòng, chống tham nhũng

Hà Nội thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Hà Nội thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Vi phạm quyết định thi cử hay tham nhũng quyền lực?

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Vi phạm quyết định thi cử hay tham nhũng quyền lực?

Hà Nội triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Hà Nội triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Gian lận thi cử chỉ là vi phạm hay tham nhũng quyền lực?

Gian lận thi cử chỉ là vi phạm hay tham nhũng quyền lực?

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Sẽ thực chất hơn trong kê khai tài sản

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Sẽ thực chất hơn trong kê khai tài sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không thể để đạo đức xã hội xuống cấp!

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không thể để đạo đức xã hội xuống cấp!

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Quảng Nam: Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Quảng Nam: Tập huấn Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Đủ 2 - 5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ

Đủ 2 - 5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Triển khai 13 đoàn thanh tra, kiểm tra

Nắm chắc tình hình, không để phát sinh 'điểm nóng' về an ninh trật tự

Nắm chắc tình hình, không để phát sinh 'điểm nóng' về an ninh trật tự

Bình Ðịnh đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Phòng chống 'Tham nhũng vặt' (Kỳ 3): Cương quyết không tiếp tay sai phạm

Phòng chống 'Tham nhũng vặt' (Kỳ 3): Cương quyết không tiếp tay sai phạm

Kiểm soát vấn nạn tham nhũng vặt: Đã đến lúc hành động quyết liệt hơn

Kiểm soát vấn nạn tham nhũng vặt: Đã đến lúc hành động quyết liệt hơn

Chỉ số đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh: Cần đảm bảo thống nhất, công bằng!

Chỉ số đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh: Cần đảm bảo thống nhất, công bằng!

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH

BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Trị bệnh từ gốc

Trị bệnh từ gốc

Phòng chống 'Tham nhũng vặt' (Kỳ 1): Chi phí ngầm diễn ra công khai

Phòng chống 'Tham nhũng vặt' (Kỳ 1): Chi phí ngầm diễn ra công khai

Thanh tra với doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước để phòng, chống tham nhũng

Thanh tra với doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước để phòng, chống tham nhũng

Áp dụng các biện pháp thu hồi xử lý tài sản tham nhũng có liên quan

Áp dụng các biện pháp thu hồi xử lý tài sản tham nhũng có liên quan

Vi phạm trong kiểm soát xung đột lợi ích, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Vi phạm trong kiểm soát xung đột lợi ích, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Chính phủ sẽ đề nghị 'xem xét lại' bản án về sân Chi Lăng

Chính phủ sẽ đề nghị 'xem xét lại' bản án về sân Chi Lăng

Kiểm soát chặt việc xây dựng chính sách để hạn chế 'lợi ích nhóm'

Kiểm soát chặt việc xây dựng chính sách để hạn chế 'lợi ích nhóm'

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại TP Ðà Nẵng, Bộ Xây dựng

Chấm điểm tham nhũng toàn quốc: Nhiều tỉnh đạt điểm 0

Chấm điểm tham nhũng toàn quốc: Nhiều tỉnh đạt điểm 0

MTTQ tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng

MTTQ tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng

Xem xét các sai phạm về đất đai trong giải quyết thi hành án sân Chi Lăng

Xem xét các sai phạm về đất đai trong giải quyết thi hành án sân Chi Lăng

Số tiến phải thu hồi ở Đà Nẵng trong vụ án Phạm Công Danh là bao nhiêu?

Số tiến phải thu hồi ở Đà Nẵng trong vụ án Phạm Công Danh là bao nhiêu?

Phó Thủ tướng kết luận về vướng mắc vụ án Phạm Công Danh

Phó Thủ tướng kết luận về vướng mắc vụ án Phạm Công Danh

Đánh giá PCTN cấp tỉnh còn đơn nhất

Đánh giá PCTN cấp tỉnh còn đơn nhất

Loay hoay việc 'chấm điểm' chống tham nhũng cấp tỉnh

Loay hoay việc 'chấm điểm' chống tham nhũng cấp tỉnh

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng của ngành Tài chính

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng của ngành Tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không khoan nhượng với tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không khoan nhượng với tham nhũng

Khi Chủ tịch UBND huyện thực hiện không đúng các quy định của pháp luật

Khi Chủ tịch UBND huyện thực hiện không đúng các quy định của pháp luật

'Xử phạt hay thu thuế 45% giá trị tài sản bất minh thì... dễ dãi quá'

'Xử phạt hay thu thuế 45% giá trị tài sản bất minh thì... dễ dãi quá'

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan