Xe khách Phương Trang cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Xe khách Phương Trang bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP HCM -Trung Lương

Xe khách Phương Trang bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP HCM -Trung Lương

Xe khách giường nằm Phương Trang cháy dữ dội trên cao tốc

Xe khách giường nằm Phương Trang cháy dữ dội trên cao tốc

Hé lộ nguyên nhân xe khách bốc cháy trên cao tốc

Hé lộ nguyên nhân xe khách bốc cháy trên cao tốc

Xe khách Phương Trang cháy trơ khung trên cao tốc

Xe khách Phương Trang cháy trơ khung trên cao tốc

Xe khách Phương Trang cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe khách Phương Trang cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương