Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Bế mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương

Việt Nam lần đầu tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương

Đại tướng Mỹ thăm đền Hai Bà Trưng

Đại tướng Mỹ thăm đền Hai Bà Trưng

Tướng Mỹ khẳng định hợp tác cùng Việt Nam đảm bảo tự do hàng hải và luật lệ quốc tế

Tướng Mỹ khẳng định hợp tác cùng Việt Nam đảm bảo tự do hàng hải và luật lệ quốc tế

Đại tướng Mỹ thăm đền thờ Hai Bà Trưng

Đại tướng Mỹ thăm đền thờ Hai Bà Trưng

Tư lệnh Lục quân, Đại sứ Hoa Kỳ thăm và dâng hương tại đền Hai Bà Trưng

Tư lệnh Lục quân, Đại sứ Hoa Kỳ thăm và dâng hương tại đền Hai Bà Trưng

Khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42

Khai mạc Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42