Khu vườn 4.0

Khu vườn 4.0

Sau hơn 5 năm tìm tòi, thử nghiệm, thành quả của nhóm chuyên gia công nghệ với lượng kiến thức nông nghiệp...