Hoảng hồn phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Hoảng hồn phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Gọi mãi nhưng không thấy khách hồi âm lại, nghi có chuyện chẳng lành, chủ nhà nghỉ phá cửa vào phòng thì...