Tài xế taxi lấy tiền của khách rồi phi tang chiếc giỏ xách

Tài xế taxi lấy tiền của khách rồi phi tang chiếc giỏ xách

Thấy chị O để quên giỏ xách trên taxi, bên trong có 1.000 Euro và 30 triệu đồng, Tuấn lấy tiền rồi ném...