Chuyên gia GrabFood bày cách xây dựng chuỗi cho startup

Chuyên gia GrabFood bày cách xây dựng chuỗi cho startup

Tiếp tục chuỗi workshop đào tạo, tư vấn chuyên môn cho 13 startup trong chương trình Grab Ventures Ignite,...